Stavanger kommune

Levekårsløftet
 

Levekårsløftet på Storhaug er Stavanger kommune sin satsing for å bedre levekårene i utvalgte levekårssoner i bydelen. Gjennom levekårsløftet skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer over tid.

For å synliggjøre prosjektets geografiske forankring, i tillegg til å skape et lokalt møtepunkt, har kommunen etablert et nærmiljøkontor hos ELEFANT. Kontoret benyttes som arena for møter med beboere, lag og organisasjoner, næringslivsaktører og andre samarbeidspartnere. I tillegg er det kontorsted for prosjektledelsen og andre som jobber direkte med levekårsløftet.

Se Stavanger kommune sine nettsider for mer info om Levekårsløftet


Ståle Opedal
m: +47 464 69 819
e: stale.harald.opedal@stavanger.kommune.no

Hanne N. Vatnaland
m: +47 915 32 045  
e: hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no