dugnad nyparken 3.jpg

Stavanger kommune

Områdesatsing i Storhaug bydel
 

Områdesatsing i Storhaug bydel er Stavanger kommune sin satsing for å bedre levekårene i utvalgte levekårssoner i bydelen. Gjennom områdesatsingen skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer over tid.

For å synliggjøre prosjektets geografiske forankring, i tillegg til å skape et lokalt møtepunkt, har kommunen etablert et nærmiljøkontor hos ELEFANT. Kontoret benyttes som arena for møter med beboere, lag og organisasjoner, næringslivsaktører og andre samarbeidspartnere. I tillegg er det kontorsted for prosjektledelsen og andre som jobber direkte med områdesatsingen.

Kjersti Egenberg
Prosjektleder Områdesatsing i Storhaug bydel
Beredskap og samfunnsutvikling
By- og samfunnsplanlegging
t: +47 519 12 318
m: +47 971 73 487
e: kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no
w: www.stavanger.kommune.no