Photo: Tommy Ellingsen

Atelier Varmen
 

Klær med sjel

Atelier Varmen er et miljøbevisst atelier i Stavanger som tilbyr skreddersydde klær av høykvalitets bærekraftige materialer. Fokusområder er søm av moteriktige klær og redesign av gamle favoritter. Samtidig settes det fokus på miljøbelastende påvirkninger av moderne storindustri og forbruker ansvar gjennom foredrag, kurs og workshop. Atelier Varmen er med i Fashion Revolution bevegelse.

Atelier Varmen ble stiftet av Diana Stroud-Pettersen i 2018. Hun har utdannelse i søm og kleskonstruksjon, Mastergrad i Arkeologi og Historie, samt Bachelorgrad i Administrasjon og ledelse. 

//

Clothes with soul

Atelier Varmen is an environmental friendly atelier in Stavanger which proposes tailor made clothes of the highest quality made from sustainable materials. Our focus is the creation of fashionable clothes and redesign of “old favorites” left aside in the closet. At the same time, we militate for a responsible clothing industry through speeches, courses and workshops. Atelier Varmen is a part of the Fashion Revolution movement.

Atelier Varmen was founded by Diana Stroud-Pettersen in 2018. She has an education in sewing and design of clothes, a Master in Archeology and History, together with a Baccalaureate in Business Administration.


Diana Stroud-Pettersen
m: +47 901 49 080
e: diana.pettersen@varmen.no
web: www.varmen.no