Detail,  The Lacemaker , Johannes Vermeer, c. 1669-1671 Oil on canvas on panel, 24.5 x 21 cm. Musée du Louvre, Paris

Detail, The Lacemaker, Johannes Vermeer, c. 1669-1671
Oil on canvas on panel, 24.5 x 21 cm.
Musée du Louvre, Paris

Astrid Helen Windingstad

Kunsthistoriker, skribent, kritiker og redaktør i CAS – Contemporary Art Stavanger.


Windingstad har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven tar utgangspunkt i den franske kunsthistorikeren Georges Didi-Huberman, og det han betegner som visuelt, i en undersøkelse av Richard Wagners opera Tristan und Isolde og Bill Violas videoverk Tristan s Ascension (The sound of a Mountain under a Waterfall). Didi-Huberman hevder at det som ikke er synlig ved et kunstverk kan vise seg som visuelle symptom. Oppgaven viser hvordan manipulering av tiden i verkene til Wagner og Viola viser seg som visuelle symptom.

Contemporary Art Stavanger er en nettbasert plattform for kunstformidling og kritisk diskurs relatert til Stavangers kunstscene. Gjennom research-baserte tekster, essays, kunstkritikk, intervjuer og profiler formidler CAS hva som skjer i det voksende kunstmiljøet i Stavanger, samtidig som det åpnes for en bredere offentlig diskurs rundt billedkunstfeltet.

Astrid Helen Windingstad er medlem av kunstutvalget i Stavanger kommune, og jobber som prosjektleder hos event og konferanse leverandøren Conventor.

Astrid Helen Windingstad
m: +47 997 10 135
e: astrid@contemporaryartstavanger.no
w: www.contemporaryartstavanger.no