Studio Aase

Arkitekt
 

Studio Aase - Arkitektur er et lite arkitektkontor som drives av siv.ark Petter Aase mnal. Kontoret startet opp i 2014, med hovedfokus på boligbebyggelse. Kontoret tegner eneboliger, ombygninger av eksisterende bolig, samt større og mindre tilbygg.

Arkitekt Petter Aase har også erfaring innenfor kulturbygg, næringsbygg og detaljregulering.

Daglig leder Petter Aase har 18 års erfaring som arkitekt, og er også blitt premiert i en rekke arkitektkonkurranser i disse årene.

Petter Aase
m: +47 451 98 055
e: petter@studioaase.no
web: www.studioaase.no